Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” serdecznie zaprasza Członków Rady Programowej LGD na Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia w celu przeprowadzenia Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w zakresie:

a)”Podejmowanie działalności gospodarczej” – limit: 1 100 000,00 zł
b)„Rozwijanie działalności gospodarczej” – limit: 200 000,00 zł
c)”Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” – limit środków: 414 039,13 zł
d)”Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego” – limit środków: 1 154 973,00 zł
e)”Inicjatywy kulturalno – społeczne integrujące środowisko lokalne” – limit środków: 51 000,00 zł
f)Projekt grantowy  – limit środków: 175 000,00 zł.

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2017 r., o godzinie 9 00 w siedzibie Urzędu Gminy Wojsławice ul. Rynek 30, 22-120 Wojsławice. Projekty podejmowanych uchwał wraz z załącznikami dostępne będą w Biurze LGD 22-100 Chełm, Pl. Niepodległości 1 pok. 330 od dnia 27 marca 2017 roku.

Program posiedzenia TUTAJ

 

    Informujemy, iż w dniu 17 marca br. zakończyliśmy nabory wniosków w zakresach: Podejmowanie działalności gospodarczej, Rozwijanie działalności gospodarczej, Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego, Inicjatywy kulturalno – społeczne integrujące środowisko lokalne oraz nabór wniosków o powierzenie grantów. W ciągu najbliższych dni, wnioski złożone na ww. nabory zostaną poddane ocenie Rady Programowej Stowarzyszenia, która dokona wyboru operacji kwalifikujacych się do wsparcia. Informacje o wynikach naborów zostaną opublikowane na stronie www.ziemiachelmska.pl w Aktualnościach na stronie głównej oraz w zakładce Leader 2014-2020 podzakładka Listy rankingowe. 

 

    Zapraszamy do zapoznania się z publikacją Sieci partnerskiej współpracy na obszarach wiejskich! Głównym celem publikacji jest dostarczenie wiedzy na temat partnerstwa międzysektorowego, jakie korzyści może przynieść, przy zaangażowaniu podmiotów reprezentujących różne sektory gospodarki (publiczny, prywatny i pozarządowy). Kształtowanie kultury partnerstwa wśród przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych staje się coraz ważniejszym instrumentem realizacji założeń zrównoważonego rozwoju. Społeczności lokalne świadome miejscowych potrzeb, dzięki współdziałaniu władzy samorządowej, instytucji publicznych, organizacji społecznych oraz biznesu, mogą zapewnić trwały rozwój gospodarczy swojego regionu. Publikacja dostępna jest na stronie www.witrynawiejska.org.pl.

 

power  Informujemy, iż z dniem 1 marca br. rozpoczęliśmy realizację projektu "Młodzież NEET - kreatywna i aktywna" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt adresowany jest do 108 osób w wieku do 29 roku życia zamieszkałych na terenie gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Horodło, Kamień, Leśniowice, Wojsławice i Żmudź, pozostających bez zatrudnienia, nie kształcących się i nie uczestniczących w szkoleniu. W ramach projektu zaplanowano m.in. 3-miesięczne staże oraz szkolenia zawodowe:

  • Technolog robót wykończeniowych (miejsce realizacji: gm. Żmudź, Białopole, Wojsławice)
  • Kucharz małej gastronomii (miejsce realizacji: gm. Kamień)
  • Fryzjer (miejsce realizacji: gm. Chełm)
  • Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej (miejsce realizacji: gm. Dorohusk, Dubienka)
  • Obsługa sekretariatu (miejsce realizacji: gm. Horodło)
  • Animator czasu wolnego (miejsce realizacji: gm. Leśniowice)

Rekrutacja do uczestnictwa w projekcie prowadzona jest na bieżąco! Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, formularz rekrutacyjny oraz wymagane oświadczenie są dostępne na stronie www.ziemiachelmska.pl w Zakładce PO WER 2014-2020 Podzakładka Młodzież NEET-kreatywna i aktywna oraz w pok. 47 w budynku Gmachu przy Pl. Niepodległości 1, tel. 535-306-732, w godz. 8.00-16.00.

 

    Miło nam poinformować, iż Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach we współpracy  z Narodowym Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017 realizuje  w tym roku na terenie gminy Wojsławice zadanie: „Rozmawiamy. Działamy. Kulturalnie się rozwijamy!”. Program ma na celu wprowadzanie innowatorskich działań animacyjnych wśród społeczeństwa Gminy Wojsławice ukierunkowanych na współpracę z lokalną społecznością,  w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę. Program trwa od lutego do grudnia 2017 i będzie składał się z II etapów: I. Przeprowadzenie diagnozy środowiskowej (luty – maj 2017) oraz prezentacja rezultatów diagnozy, a także głoszenie otwartego naboru na inicjatywy lokalne oraz wyłonienie 3-7 inicjatyw do realizacji (czerwiec 2017), II. Realizacja inicjatyw lokalnych (sierpień – listopad 2017) oraz podsumowanie i ewaluacja (grudzień 2017). Zakończenie projektu będzie miało formę otwartego forum, gdzie zostaną zaprezentowane zrealizowane inicjatywy, wnioski dotyczące inicjatyw i ich wpływu na rozwój lokalnej społeczności oraz wnioski na przyszłość, dotyczące kontynuacji tego typu inicjatyw.

plakat kulturalnie

 

 

Aplikacja mobilna "Malowniczy Wschód"

kafelki

Zeskanuj kod QR i pobierz aplikację

Galeria Wideo
 
fil_1
fil_2
fil_3
 
Galeria Foto
Portal interaktywny

mapka pw

GREEN VELO

green2

Licznik odwiedzin
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj120
mod_vvisit_counterWczoraj945
mod_vvisit_counterW tym tygodniu2324
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień5451
mod_vvisit_counterW tym miesiącu18561
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc22608
mod_vvisit_counterRazem650594

belka 2

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 – 2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 
– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.bialopole m  dorohusk m  dubienka m  horodlo m  kamien m  lesniowice m  wojslawice m1  zmudz m